วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สกุลเงินอาเซียน 10 ประเทศ

 1.ประเทศบรูไน


                        ดอลลาร์บรูไน ดารุสซาลาม เป็นสกุลเงินของประเทศบรูไนดารุสซาลาม
              *1 ดอลลาร์บรูไน เท่ากับประมาณ 25 บาทไทย
              The Brunei Dollar BND is the official currency of Brunei Darussalam.
              1 Brunei Dollar approximately equals 25 Thai Baht.


  2.ประเทศกัมพูชา                                  เรียล (Riel) เป็นสกุลเงินของประเทศกัมพูชา
                              *127 เรียล เท่ากับประมาณ 1 บาท
                              The Cambodian Riel (KHR) is the official currency of Cambodia.
                              127 Cambodian Riel = 1 Thai Baht.

3.ประเทศอินโดนีเซีย

                                     รูเปียห์ (Rupiah) เป็นสกุลเงินของประเทศอินโดนีเซีย
                                *1,000 รูเปียห์ เท่ากับประมาณ 3 บาท
                                The Indonesian Rupiah (IDR) is the official currency of Indonesia
                                1000 Indonesian Rupiah = 3 Thai Baht

4.ประเทศลาว


                                     กีบ (Kip) เป็นสกุลเงินของประเทศลาว
                                *1,000 กีบ เท่ากับประมาณ 4 บาทไทย
                                The Laos Kip (LAK) is the official currency of Laos.
                                1000 Lao Kip = 4 Thai Baht
                                ธนบัตรที่พิมพ์ออกมาใช้ในปัจจุบันมีฉบับละ 500 กีบ , 1,000 กีบ, 2,000 กีบ, 5,000 
                                กีบ ,10,000กีบ ,20,000 กีบ , และ 50,000 กีบ


5.ประเทศมาเลเซีย

                                    ริงกิต(Ringgit) เป็นสกุลเงินของประเทศมาเลเซีย
                                1 ริงกิตมาเลเซียเท่ากับประมาณ 10 บาท
                                The Malaysian Ringgit (MYR) is the official currency of Malaysia
                               *1 Malaysian Ringgit approximately equals 10 Thai Baht

6.ประเทศพม่า

                                       จ๊าด (Kyat) เป็นสกุลเงินของประเทศพม่า
                                    *26 จ๊าดเท่ากับประมาณ 1 บาทไทย
                                      The Myanmar Kyat (MMK) is the official currency of Myanmar.
                                       26.0460 Myanmar Kyat = 1 Thai baht

7.ประเทศฟิลิปปินส์

                                      เปโซ (Peso) เป็นสกุลเงินของประเทศฟิลิปปินส์
                                  *1.40 เปโซ เท่ากับประมาณ 1 บาท
                                   The  Philippine Peso (PHP) is the official currency of the Philipines.
                                    1.40 Philippine Peso = 1 Thai Baht

8. ประเทศไทย

บาท (Baht) เป็นสกุลเงินของประเทศไทย
The Thai Baht (THB) is the official currency of Thailand

9.ประเทศสิงคโปร์

                                          ดอลลาร์ (Dollar) เป็นสกุลเงินของประเทศสิงคโปร์
                                      *1 ดอลล่าร์สิงคโปร์ เท่ากับประมาณ 25 บาท
                                       The Singapore Dollar (SGD) is the official currency of Singapore.
                                        1 Singapore Dollar approximately equals 25 Thai Baht.

10.ประเทศเวียดนาม


                                          ด่ง (Dong) เป็นสกุลเงินของประเทศเวียดนาม
                                      *652 ด่ง เท่ากับประมาณ 1 บาทไทย
                                        The Vietnamese Dong (VND) is the official currency of Vietnam.
                                        652 Vietnamese Dong = 1Thai Bah